Toimintayksiköt » Saviston Koti

Toimintayksiköt

Raussila, Savisto ja Anjala

Toimintayksikkö Raussila

Toimintayksikkö Raussila on Raussilan kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Pysäkki ja Etappi. Yksikön toiminta perustuu vieroittamiseen, arviointiin ja hoidon aloittamiseen.

Toimintayksikkö Savisto

Toimintayksikkö Savisto on Saviston kylässä, Kouvolassa toimiva kahden 7-paikkaisen osaston erityisyksikkö. Osastot ovat Reitti ja Steissi. Osasto Reitin toiminta perustuu vieroittamiseen, arviointiin ja hoidon aloittamiseen. Osasto Steissin toiminta keskittyy akuuttivaiheen jälkeiseen päihdeongelman hoitoon, kuntoutumiseen sekä itsenäistymiseen.

Toimintayksikkö Anjala

Toimintayksikkö Anjala avautui Kouvolan Anjalaan 2.10.2017. Erityisyksikkö avautui kolmella 7-paikkaisella osastolla, Stoppi, Parkki ja Polku. Osasto Stopin toiminta perustuu vierottamiseen, arviointiin ja hoidon aloittamiseen. Osastot Parkki ja Polku keskittyvät akuuttivaiheen jälkeiseen päihdeongelman hoitoon.