Päihdekuntoutus » Saviston Koti

Päihdekuntoutus

Päihdekuntoutuksen rakenne

Saviston koti Oy tarjoaa sijoitetuille päihteillä oireileville nuorille kuntouttavaa hoitoa. Päihdekuntoutus koostuu arviointi-, pysäytys ja vieroitusosastoilta, jotka sijaitsevat Raussilan toimintayksikössä Osasto Pysäkillä  sekä Anjalan toimintayksikössä osasto Stopilla.  Vakauttavaa hoitoa ja kuntoutusta toteutetaan Raussilan toimintayksikössä Osatolla Etappi, Anjalassa osastoillaa Parkki ja Polku sekä Saviston toimintayksikössä osastoilla Reitti ja Steissi. 

Osasto Pysäkki ja Stoppi:

Päihdekartoitus, vieroitus sekä arviointi. Hoidon aloitus.

Vakauttavan hoidon osastot Etappi, Polku, Parkki, Reitti, Steissi

Arvioinnin jatkaminen ja akuuttivaiheen jälkeisen päihdeongelman hoito. Kuntoutuminen ja päihteetön arki. Kotiutuminen ja itsenäistyminen


Työmenetelmiin kuuluu yksilö- ja omaohjaajatyöskentelyn ohella vahvana osana perhetyö sekä yhteisöhoito. Omalääkärin palvelut on integroitu hoitoon ja kuntoutukseen. Työskentelyn tavoitteena on nuoren kasvua ja kehitystä vaarantavan päihteiden käytön pysäyttäminen sekä tukeminen päihteettömyyteen ja päihteettömän arjen toteutuminen. Sosiaalisten taitojen kehittäminen, itsetunnon vahvistaminen, sekä vuorovaikutustaitojen parantaminen ovat keskeisiä lisätavoitteita. Jokaiselle askeleelle laaditaan oma, hoidollinen ja kuntoutuksellinen tavoite. 

Saviston koti Oy:llä on edellytykset ottaa sijoitukseen akuutissa vaiheessa olevia päihdeongelmaisia nuoria ja tarjota turvallinen ja ammattitaitoinen kuntoutumisympäristö alkoholi-, lääke-, huumausaineongelmaisille sekä sekakäyttäjille.