Perhetyö » Saviston Koti

Perhetyö

Perhetyö

Perhetyön tarkoituksena on sijoitettujen nuorten ja perheiden arjen tukeminen nuoren sijoituksen aikana, itsenäistyessä tai kotiutuessa. Työskentely perustuu yhdessä nuoren, perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa määriteltyihin pulmakohtiin. Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista; työskentelyjakso määrittyy työskentelyn aikana ja se sisältää aloitusvaiheen, työskentelyvaiheen ja lopetusvaiheen. Väliaikapalavereita pidetään asiakassuunnitelmien yhteydessä. 

Arvioiva perhetyö

Arvioivan perhetyön tarkoituksena on perheen kanssa tehtävä työ, jossa pyritään nuoreen vaikuttavien ongelmien tunnistamiseen ja niiden nimeämiseen perheen kotona sekä mahdollisuuksien mukaan niiden ratkomiseen. Työllä pyritään vahvistamaan nuoren suhdetta perheeseen ja muihinkin lasta tukeviin verkostoihin.

Kotiuttava perhetyö

Kotiuttavan perhetyön tarkoituksena on sijoitettujen nuorten ja perheiden arjen tukeminen nuoren kotiutuessa. Työskentelyssä oleellista ovat verkostot jotka tulevaisuudessa ovat mukana lapsen elämässä. Kotiuttavan työn tarkoituksena on löytää ja vahvistaa voimavaroja joita nuorella ja perheellä on ja ratkaisukeskeisesti pureutua ongelmiin jotka vaikeuttavat voimavarojen käyttöönottoa. 

Työ- ja arviointimenetelmät 

Perhetyössä käytetään menetelmiä monipuolisesti ja vaihtelevasti perheen tarpeesta ja työntekijöiden koulutuksesta riippuen tai työntekijöiden yksilöllistä osaamista hyödyntäen. Perhe- ja yksilötapaamisissa käytetään apuna erilaisia menetelmävälineitä kuten kortit, lomakkeet ja työkirjat. Tärkeitä työmenetelmiä ovat mm. perhearviointimalli ja toiminnallisuus.

Lähiverkosto – ja sidosryhmäyhteistyö 

Työskentelyn alussa kartoitetaan perheen palvelu- ja lähiverkosto. Perheeltä pyydetään yhteydenpitolupa, jonka jälkeen ohjaajat ovat säännöllisesti työskentelyn aikana yhteydessä perheen verkostoon, jos tällaiseen on tarvetta.. Ohjaajat tapaavat lähiverkostoa ja perheen palvelujen toimijoita siinä laajuudessa kuin perheen tilanteen kannalta on tarpeen. Verkostoa tavataan pääsääntöisesti yhdessä perheen kanssa. Tarpeen mukaan järjestetään verkostopalavereita..