Opiskelu » Saviston Koti

Opiskelu

Peruskoulu

Opetusryhmämme on peruskoulua suorittavista nuoristamme koostuva ryhmä, joka toimii pääosin Elimäen yläkoulun alaisuudessa. Opetuksesta vastaa erityisryhmien opetuksesta pitkän työkokemuksen omaava sosionomi. Ryhmän opetus perustuu sekä yleiseen-, että Elimäen yläkoulun opetussuunnitelmaan. Opetusryhmä työskentelee omassa luokkatilassa Päihdekuntoutusyksikkö Raussilassa.

Osa oppilaistamme kuuluu jo ennen saapumistaan erityisopetuksen piiriin. Tarpeen vaatiessa erityisopetukseen siirtymistä myös harkitaan. Siirryttäessä oppilaille laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tällöin määritellään mm. erityistä tukea tarvitsevan oppilaan tarpeet sekä vahvuudet, yksilöllistetyt aineet ja oppilaskohtaiset oppimäärät. Kaikki oppilaamme käyvät tarvittaessa Elimäen yläkoululla suorittamassa tiettyjä oppiaineita ja joskus oppilaitamme siirtyy suorittamaan koko opintojaan peruskoulun 7.-9. lk yleisiin ryhmiin. 

Ammatilliset opinnot

Perusopetuksen suorittaneilla oppilailla on mahdollisuus hakeutua toisen asteen opintoihin Kouvolan seudulle tai kohentaa arvosanojaan yhteistyössä Valkealan kristillisen kansanopiston kymppiluokan kanssa. Perusopetuksen lisäopetus eli kymppiluokka on hyvä valinta, mikäli päättötodistus on heikko tai oppilas tarvitsee lisäaikaa tulevaisuuteensa. Tällöin itse opiskelu toteutuu Päihdekuntoutusyksikkö Raussilan omassa luokkatilassa. Samoin alueella on mahdollisuus lukio-opintojen aloittamiseen tai jatkamiseen.

Työharjoittelut/ -kokeilut

Kouvolan seutu tarjoaa myös muita vaihtoehtoja ilman koulupaikkoja jääneille nuorille, näistä esimerkkeinä AVA / VALMA, ammatilliseen peruskoulutukseen valmentava ja kuntouttava opetus ja ohjaus sekä TEKVA. Jälkimmäinen koulutus on tarkoitettu erityisesti niille nuorille, jotka haluavat parantaa valmiuksiaan tekniikan, liikenteen tai luonnonvara-alan opiskelua silmälläpitäen. Mahdollisia ovat myös erilaiset koulutukset ja työharjoittelut / työkokeilut.